Informacija pacientui

Straipsniai:

Sveikas.lt - OPERACIJOS SĖKMĖ – KRUOPŠTUS PASIRUOŠIMAS, PACIENTO PASITIKĖJIMAS, GYDYTOJO ATSAKOMYBĖ

Sveikas.lt - SLAUGYTOJOS PROFESIJOJE SVARBIAUSIA MEILĖ ŽMOGUI

ATMINTINĖ-SUSITARIMAS (PASIŪLYMAS)

Gerbiamas Paciente, prašome įdėmiai ir atidžiai perskaityti Atmintinė-Susitarimą (Pasiūlymą), išsiaiškinti visus Jums iškilusius klausimus ir patvirtinti šį dokumentą savo parašu.

         Gerbiamas Paciente, prieš operaciją turite suteikti klinikai pilną ir išsamią informaciją apie savo sveikatos būklę, buvusias ir esamas ligas, alergines reakcijas, naudojamus vaistus ir kitokias aplinkybes, galinčias turėti įtakos klinikos teikiamų paslaugų eigai ir pasekmėms. Klinika neatsako už žalą, padarytą Paciento (-ės) sveikatai, jei ji atsirado dėl to, kad Pacientas (-ė) nesuteikė klinikai visos reikalingos informacijos, arba jeigu Pacientas (-ė) nevykdė klinikos ar jos personalo nurodymų ar kitaip kliudė klinikai ar jos personalui.

 • Prašome suteikti visą informacijos ir pagalbą, kuri yra ar gali būti pagrįstai reikalinga abipusiams geriems rezultatams pasiekti.
 • Jei turite sveikatos sutrikimų (pavyzdžiui, alerginių reakcijų, širdies darbo sutrikimų, įgimtų ligų, lėtinių susirgimų ir pan.), apie tai praneškite gydytojui konsultacijos metu arba ne vėliau kaip 2 (dvi) savaites prieš operaciją (procedūrą).
 • Jei po paskutinės gydytojo konsultacijos Jūsų savijauta pasikeitė, būtinai praneškite apie tai gydytojui ar klinikos personalui iki operacijos (procedūros).
 • Plastinės operacijos, kurių metu yra dedami implantai (pavyzdžiui krūtų padidinimo operacija, sėdmenų padidinimo operacija, blauzdų plastika, veido korekcijos operacijos implantais) griežtai nėra daromos menstruacijos ciklo metu.
 • Kitų plastinių operacijų yra nerekomenduojama atlikti menstruacijos ciklo metu.
 • Operacijos nėra daromos besilaukiančioms moterims.
 • Operacija gali būti neatlikta ir/arba nukelta, dėl visų esamų sveikatos sutrikimų, turinčių tiesioginę įtaką planuojamos operacijos (procedūros) eigai ir pasekmėms.
 • Nieko nevalgykite, negerkite bei nekramtykite kramtomų gumų mažiausiai aštuonias valandas iki operacijos (procedūros).
 • Jeigu Jūsų operacija yra planuojama po pietų, iki 9 valandos ryto galite suvalgyti jogurtą, išgerti arbatos arba vandens.
 • Prieš operaciją (procedūrą) turėkite visus gydytojo nurodytų tyrimų rezultatus, kurie turėtų būti atlikti ne anksčiau kaip 2 savaitės iki numatytos operacijos datos. Tyrimų sąrašas ir rekomendacijos kaip juos atlikti yra neatsiejama šios Atmintinės – Susitarimo dalis.
 • Prieš operaciją mažiausiai 2 savaites negerkite kraują skystinančių vaistų ( aspirino, ibubrufeno, paracetamolio ir t.t.)
 • Prieš ir po operacijos mažiausiai 2 savaites nerūkykite.
 • Prieš (mažiausiai vieną mėnesį) ir po operacijos draudžiama laikytis badavimo dietos.

        Operacijos (procedūros) dieną atvykite į kliniką 2 valandas anksčiau nei numatytas operacijos (procedūros) laikas, jei kitaip nenurodė gydytojas ar klinikos personalas, su savimi turėkite asmens tapatybę nustatantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę). Atvykę praneškite klinikos priimamajame apie savo atvykimą ir laukite laukiamajame kol Jus palydės į palatą gydytojas arba klinikos personalas.

     Operacijos (procedūros) dieną negalima naudoti kosmetikosir nedėvėti papuošalų, prieš operaciją nusiprauskite po dušu, išsiimkite kontaktinius lęšius, ypatingai gerai nuplaukite būsimos operacijos vietas su muilu.

     Prieš operaciją (procedūrą) Jums bus pateikti susipažinti ir pasirašyti šie dokumentai: paslaugų sutartis, sutikimas operacijai (procedūrai), operacijos (procedūros) aprašymas ir sutikimas nejautrai (anestezijai) atlikti. Šiuos sutikimus atidžiai perskaitykite ir iškilus neaiškumams ar klausimams iki galo juos išsiaiškinkite su klinikos administracija, gydytoju ir/ar gydytoju-anesteziologu iki sutarties ir sutikimų pasirašymo. Persirengę ir pasiruošę laukite palatoje kol Jus pakvies į operacinę.

     Po operacijos (procedūros) pradėkite valgyti tik pajutę alkį (pradėkite nuo vandens, po to – sriubą, vėliau įprastą maistą).

     24 valandas po operacijos (procedūros) (pageidautina 48 valandas) nevairuokite automobilio, nedirbkite to, kas reikalauja dėmesio ar vikrumo, nespręskite sudėtingų problemų. 24 valandas po operacijos (procedūros) (pageidautina 48 valandas) negerkite alkoholio, nepasitaręs su gydytoju nevartokite vaistų.

     Atsiradus bet kokiems negalavimams išvykus iš klinikos (dusuliui, galvos arba nugaros skausmams, dvejinimuisi akyse, kojų raumenų silpnumui ir pan.), nedelsdami skambinkite į kliniką   tel. +370 5 2762111 arba +370 698 88699.

SUSITARIMAS (PASIŪLYMAS)

Paciento vardas, pavardė ____________________________________________________________________

Pacientui siūloma atlikti operaciją (procedūrą) _____________________________________________________.

Planuojamos operacijos (procedūros) data ir laikas:

20___ m. ______________ mėn. ____ d. ___________ val. UAB Valakupių plastinės chirurgijos klinika (VitkusClinic), Svajonių g. 48, Vilnius, tel. +370 5 2762111.

Atvykimo į kliniką laikas: ______________________ .

          Pacientas priimdamas šį Susitarimą (Pasiūlymą) privalo apie tai informuoti Klinika ir suderinti operacijos (procedūros) laiką.

             Suderinus operacijos datą pacientas per 14 dienų privalo sumokėti ______________ eurų avansą. Nesumokėjus avanso, šalių suderintas operacijos (procedūros) laikas anuliuojamas. Pacientas turi teisę nemokamai atšaukti suderintą operacijos (procedūros) laiką likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki operacijos (procedūros) atlikimo datos. Jeigu šalių suderintas operacijos laikas Paciento iniciatyva atšaukiamas likus mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki operacijos (procedūros) atlikimo datos, Pacientas privalo Klinikai atlyginti jos patirtus nuostolius, kurie yra lygūs paciento sumokėto avanso sumai. Tokiu atveju Paciento sumokėtas avansas yra įskaitomas.Klinikos patirtų nuostolių atlyginimui ir pacientui avansas negrąžinamas.

                     Visa numatyta operacijos kaina turi būti apmokėta ne vėliau kaip iki operacijos (procedūros) pradžios, jeigu nesusitarta kitaip.Pasiūlymas dėl kainos galioja pusę metų. Pilna operacijos kaina bei užstato suma yra nurodytos Pacientui pateiktų dokumentų bei informacijos registravimo blanke.

Operacijos kainą sudaro visas paketas (į visas operacijų kainas yra įskaičiuotos operacinės išlaidos, nejautra, mokesčiai, medikamentai, tvarsliava, lovadienis, pakartotinos konsultacijos prieš operaciją: siūlų išėmimas, jei naudojami - implantai, liemenėles ar korsetai, visa pooperacinė priežiūra praėjus dviems mėnesiams po operacijos). Pooperacinės konsultacijos dėl kitų paslaugų apmokestinamos papildomai už konsultaciją pritaikius specialią nuolaidą.

                      Papildomos paslaugos, kurios yra suteikiamos, kai paslaugos (operacijos, procedūros) teikimo аr gydymo metu yra nustatomos netikėtos ir nenumatytos diagnozės, komplikacijos, ar kitokios pasekmės, ar reikalingos kitos papildomos operacijos/procedūros (galimos etapinės operacijos)  ar papildomos paslaugos (lovadieniai, tyrimai), pagal Klinikos patvirtintus įkainius ir pateiktą sąskaitą yra mokamos.

             Prieš operacijos (procedūros) atlikimą pacientas privalės pasirašyti Paslaugų sutartį, operacijos aprašymą, pooperacinę instrukciją, sutikimą operacijai (procedūrai) ir sutikimą nejautrai (anestezijai). Su šių dokumentų projektais pacientas turi teisę susipažinti Klinikoje.

                      Ši Atmintinė – Susitarimas (Pasiūlymas) sudarytas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteiktas Pacientui (-ei), o kitas – Klinikai.

Atmintinės – Susitarimo (Pasiūlymo) ir Tyrimų sąrašo bei jų atlikimo rekomendacijų (du lapai) gavimą prašome patvirtinti administratorės pateiktame dokumentų gavimo registracijos žurnale.

Aš patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau visus reikalavimus, išdėstytus šioje Atmintinėje – Susitarime (Pasiūlyme), esu susipažinęs (-usi) su vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Klinikos direktorės 2004m. gruodžio 01 d., gavau visus man reikalingus paaiškinimus visais iškilusiais klausimais ir tai patvirtinu savo parašu:

Data __________________

Paciento vardas, pavardė, parašas _______________________________________________________

Klinikos atstovo vardas, pavardė, parašas _________________________________________________

OPERACIJAI REIKALINGŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS

 1. Kraujo grupė ir rezus faktorius
 2. Bendras kraujo tyrimas
 3. Biocheminis kraujo tyrimas:

GOT (AST)                         kreatinas

GPT (ALT)                          šlapalas

baltymas                              bilirubinas bendras

gliukozė                               bilirubinas tiesioginis

kalis, Na, Ca

 1. Kraujo krešėjimo rodikliai

protrombinas

INR

fibrinogenas

APTT (kraujo krešėjimo laikas)

 1. Bendras šlapimo tyrimas
 2. Širdies kardiograma
 3. Jaunesnėms nei 45 metų moterims – krūtų echoskopija (tik prieš atliekant krūtų plastines operacijas). Echoskopija turi būti atlikta ne anksčiau kaip vienas mėnuo iki operacijos atlikimo.
 4. Vyresnėms nei 45 metų moterims – krūtų mamograma (tik prieš atliekant krūtų plastines operacijas). Mamograma turi būti atlikta ne anksčiau kaip vienas mėnuo iki operacijos atlikimo.

Visas gydytojų išvardintas tyrimų sąrašas yra būtinas.
Tyrimus reikėtų atlikti ne anksčiau kaip 2 savaitės iki numatytos operacijos datos. 
Jei tyrimai yra atliekami ne klinikoje, jų atsakymai turi būti atsiųsti į kliniką faksu 8-5 276 21 12 arba elektroninio pašto adresu [email protected] ne vėliau kaip prieš keturias darbo dienas iki operacijos datos.

KAIP TEISINGAI PASIRUOŠTI KRAUJO TYRIMUI

     Prieš atliekant kraujo tyrimus nevalgykite 8-12 valandų.

     Svarbu prisiminti, kad sultys, arbata, kava, o ypač su cukrumi – taip pat maistas. Leidžiama gerti truputį vandens.

     Kraujo rodikliai pavalgius gali keistis net iki 50%! Pavalgius didėja fermentų, riebalų, cukraus, baltymo kiekiai, kraujo ląstelių skaičius.

     Nevartoti alkoholio 1-2 dienas prieš tyrimą. Jei kraujo tyrimo atlikimo išvakarėse numatoma šventė, geriau tyrimą atidėkite 1-2 dienoms.

     Tiek vienkartinis, tiek nuolatinis alkoholio vartojimas keičia kraujo sudėtį.

     Nerūkyti mažiausiai 2 savaites iki tyrimo dienos.

     Rūkymas keičia kraujo ląstelių skaičių, dydį. Taip pat padidėja kai kurių fermentų, hormonų kiekiai.

     Prieš kraujo paėmimą pailsėti 10-15 minučių.

     Po fizinio krūvio gali padidėti kai kurių hormonų kiekiai, padidėja kraujo ląstelių kiekiai.

     Vengti nervinio streso. Prieš kraujo paėmimą ramiai pasėdėti ir atsipalaiduoti bent 10-15 minučių.

   Patiriant stresą kraujyje kinta hormonų kiekiai, padidėja kraujo ląstelių skaičius.

   Kai kurie vaistai gali daryti įtaką kraujo tyrimų rezultatams. Būtinai pasakykite apie vartojamus vaistus savo gydytojui.

     Pavyzdžiui, antibiotikai gali pakeisti ląstelių sudėti.

     Nepatariama atlikti kraujo tyrimo po rentgenoskopinių tyrimų, masažo, refleksoterapijos arba fizioterapijos procedūrų, mažų chirurginių intervencijų.

     Net ir nedidelė chirurginė operacija pakeičia kepenų fermentų kiekius, padidina baltųjų kraujo ląstelių kiekius.

KAIP TEISINGAI PASIRUOŠTI ŠLAPIMO TYRIMUI

Tyrimui atlikti rekomenduojame surinkti rytinį šlapimą. Rytinis šlapimas renkamas į plačiakaklį plastikinį vienkartinį indelį.

Prieš šlapinimąsi privalote:

 • Nusiplauti rankas tekančiu vandeniu su muilu;
 • Tekančiu vandeniu apsiplauti išorinius lytinius organus, nenaudojant jokių dezinfekuojamų priemonių;
 • Esant menstruaciniam ciklui, rekomenduojame įsikišti į makštį tamponėlį;
 • Nusausinti išorinius lytinius organus;
 • Pirmajam šlapimui leisti tekėti į tualetą;
 • Surinkti vidurinę šlapimo porciją (apie 50 ml), likusį šlapimą nuleisti į tualetą;
 • Sausai nuvalyti išorinę vienkartinio indelio dalį, užsukti dangtelį.